آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و نهم: شرح برخی از اصطلاحات بروج دوازده گانه

در قسمت بیست و نهم آموزش آسترولوژی مهم ترین اصطلاحات بروج دوازده گانه را برای شما معرفی می کنیم و همچنین اصطلاحات باقی مانده مربوط به کواکب را نیز تکمیل می نماییم. برای آشنایی با این اصطلاحات در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی اصطلاحات بروج دوازده گانه

در قسمت بیست و هشتم آموزش آسترولوژی با مهم ترین اصطلاحات کواکب آشنا شدید، اکنون وقت آن است که با اصطلاحات بروج دوازده گانه هم آشنا شوید. همانند کواکب، دانستن این اصطلاحات به شما کمک می کنند درک بهتری از وقایع آسترولوژی که در کتاب های باستانی ذکر شده، داشته باشید.

بروج موافق مزاج و خلق کواکب

بروج موافق مزاج و خلق هر کوکب طبق جدول زیر این چنین است:

جدول بروج موافق مزاج و خلق کواکب

مثلثات و ارباب آنها

هر سه برجي را که بر يك طبع باشند، يك مثلثه گویند و هر مثلثه در روز و شب داراي يك ارباب و يك شريك است که از این قرار است:

حمل و اسد و قوس مثلثه آتشی اند و ارباب این مثلثه در روز آفتاب است و در شب مشتری، و شریک این دو نیز زحل است.

ثور و سنبله و جدی مثلثه خاکی اند و ارباب این مثلثه در روز زهره است و در شب قمر و شریک این دو نیز مریخ است.

جوزا و میزان و دلو مثلثه هوایی اند و ارباب این مثلثه در روز زحل است و در شب عطارد و شریک این دو نیز مشتری است.

سرطان و عقرب و حوت مثلثه آبی اند و ارباب این مثلثه در روز مریخ است و در شب زهره و شریک این دو نیز قمر است .

حظ کواکب

هر گاه کوکبی در خانه یا شرف یا مثلثه یا حد و یا وجه خود باشد، آن کوکب را صاحب حظ گویند. پس در واقع حظ یک کوکب قرار گرفتنش در یکی از این 5 حالت است.

اعانت کواکب، استعانت کواکب و ضرر کواکب

اعانت: کوکبی که صاحب برج شرف کوکبی دیگر باشد آن کوکب را اعانت (یاری) می کند. و در این حالت صاحب حظ، صاحب شرف است مثلا کوکب مریخ در اتصال با شمس او را یاری می کند و این نشانه قوت شمس است.

استعانت: هر کوکب از صاحب برج شرف خود در اتصالات، استعانت (طلب یاری) می کند که در این حالت حظ شامل هر دو کوکب است.

توجه: وقتی که گفته می شود حظ شامل فلان کوکب است یعنی عدد مربوط به قوت یا ضعف این حالت فقط به آن کوکب تعلق می گیرد، مثلا در اتصال میان مریخ و شمس عدد مربوط به مرتبه اعانت را به شمس می دهیم و… .

ضرر کوکب: یعنی زحل به مشتری ضرر می رسان و مشتری به عطارد ضرر می رساند و شمی و عطارد به زهره ضرر می رسانند و قمر و مریخ به یک دیگر ضرر می رسانند و زهره به هیچ کوکبی ضرر نمی رساند.

جدول اعانت کواکب، استعانت کواکب و ضرر کواکب اینگونه است:

جدول اعانت کواکب، استعانت کواکب و ضرر کواکب

نحوست نيرين و مکان سهم السعادت

اگر نحسین (مریخ یا زحل) پیش از آفتاب طلوع کنند و فاصله آنها از آفتاب کمتر از 15 درجه باشد در این حالت آفتاب نحس می گردد و هرگاه نحسین بعد از ماه طلوع کنند و فاصله آنها از ماه کمتر از 12 درجه باشد در این حالت ماه نحس می گردد .

خواندن
کتاب Moon magic – نسخه انگلیسی

مکان سهم السعادت: هر گاه کوکبی در برج سهم السعادت باشد و فاصله اش از درجه سهم السعادت کمتر از 18 درجه باشد گویند که در مکان سهم السعادت است و این حالت دلالت کند بر ظهور منافع آن کوکب در آن طالع.

زايد انور و ناقص النور بودن (قمر)

قمر بعد از اجتماع از تربیع اول تا رسیدن به تربیع دوم با شمس زاید النور است و از تربیع دوم تا رسیدن به تربیع اول ناقص النور است . (از هفتم تا چهاردهم هر ماه قمری وقت کمال ازدیاد نور ماه است)

توجه: منظور از تربیع اول یعنی فاصله 90 درجه قمر با شمس بعد از جدا شدن از آن (بعد از اجتماع) و منظور از تربیع دوم یعنی فاصله 90 درجه قمر با شمس قبل از رسیدن به آن (قبل از اجتماع) می باشد.

طول و ارتفاع کواکب

طول کوکب: فاصله هر کوکب از ابتدای نقطه حمل را در اصطلاح طول آن کوکب گویند. مثلا هر گاه کوکبی در 20 درجه جوزا باشد طول آن کوکب 80 درجه و هر گاه در 30 درجه سنبله باشد طول آن 180 درجه است و غیره.

ارتفاع کوکب: ارتفاع یک کوکب برابر است با فاصله ای که آن کوکب از سطح افق حقیقی یعنی خطی که نقطه طالع را به نقطه غارب وصل می کند دارد و حداکثر ارتفاع یک کوکب (فاصله عمودی اش از این خط) 90 درجه است و آن هنگامی است که کوکب در وسط السماء (درجه عاشر) است.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

بروج دوازدگانه چیست؟

از دید ناظر زمینی خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی به همراه قمر (ماه) همواره مسیر معینی را در آسمان طی می کنند که باعث تشکیل 12 صورت فلکی می شود و به این 12 صور فلکی، بروج دوازدگانه می گویند. این بروج عبارت اند از:حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 5]