آموزش آسترولوژی – قسمت پانزدهم: حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا)

در قسمت پانزدهم آموزش آسترولوژی می خواهیم در مورد یکی از رخدادهای مهم زمین با نام حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) صحبت کنیم. برای آشنایی با این رخداد در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا)

کره زمین تحت تاثیر نیروی جاذبه ناشی از ماه و خورشید، حول محوری که از قطبين آن میگذرد دارای حرکت چرخشی مخروطی شکل خاصی است که این حرکت به کندی و بسیار آرام صورت می گیرد و سرعت این چرخش در حدود پنجاه ثانیه قوسی در هر سال است.

به این حرکت خاص، حرکت تقدیمی زمین یا آیانامسا گفته می شود و باعث می گردد تا زمین در حرکت انتقالی خود به دور خورشید نیز هر سال در حدود پنجاه ثانیه قوسی زودتر به نقطه اعتدال بهاری برسد.

تعریف نقطه اعتدال بهاری: مدار دایرة البروج استوای سماوی را در دو نقطه قطع می کند که آنها را نقاط اعتدالین می گویند. نقطه اول را نقطه اعتدال بهاری و نقطه دوم را نقطه اعتدال پاییزی گویند.

این پدیده از دید یک ناظر زمینی چنین به نظر می رسد که دایرة البروج هر سال پنجاه ثانیه و هر 68 سال یک درجه به جلو (در جهت توالی بروج) چرخش می کند. در حدود 2000 سال پیش که صور فلکی و دایره البروج را شناسایی کردند مبنای تقسیم بندی دایرة البروج را نقطه صفر صورت فلکی حمل که همان نقطه اعتدال بهاری است در نظر گرفتند.

دوره حرکت تقدیمی زمین

ولی امروزه با گذشت 2000 سال به دلیل حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) دایره صور فلکی در حدود 24 درجه رو به جلو چرخیده است بنابراین نقطه اعتدال بهاری دیگر بر صفر درجه صورت فلکی حمل منطبق نیست بلکه در 6 درجه صورت فلکی حوت قرار دارد، در واقع وقوع این پدیده باعث شده است که دایره دایرة البروج دیگر با دایره صور فلکی منطبق نباشد بلکه به مقدار 24 درجه از آن پیشی بگیرد.

این عامل باعث به وجود آمدن دو سیستم مجزا در آسترولوژی جهت محاسبه موقعیت کواکب شده است:

  1. سیستم برجی (بر مبنای بروج)
  2. سیستم صورتی (بر مبنای صورت فلکی)

معرفی سیستم برجی

سیستم برجی حرکت تقدیمی زمین و چرخش صور فلکی را نادیده می گیرد چرا که معتقد است دایرة البروج و دایره صور فلکی دو دایره متحد المرکز و مجزا از هم بوده که از میان دایره صور فلکی حول مرکز خود یعنی زمین به دلیل حرکت تقدیمی زمین می چرخد.

سیستم برجی در سبک غربی آسترولوژی

ولی دایرة دایره البروج همچنان طبق مبنایی که 2000 سال پیش برای آن تعیین شده باقی است و به عبارتی معتقد است که برج و صورت فلکی دو مفهوم کاملا مجزا از یکدیگرند. یعنی اگر در زمان قدیم برج حمل از صفر درجه تا 30 درجه صورت فلکی حمل بوده امروزه محدوده برج حمل از 6 درجه صورت فلکی حوت تا 6 درجه صورت فلکی حمل می باشد.

در تقویم های شمسی عامل تعیین فصل ها و ماه ها نیز حرکت خورشید در دایرة البروج می باشد. یعنی منظور از آغاز فصل بهار ورود خورشید به ابتدای برج حمل می باشد و نه صورت فلکی حمل به همین دلیل با توجه به توضیحات فوق امروزه وقتی که در تحویل سال نو، خورشید وارد برج حمل می شود هنوز در 6 درجه صورت فلکی حوت قرار دارد و 24 روز بعد از تحویل سال وارد صورت فلکی حمل می شود. پس با این توضیحات تفاوت برج و صورت فلکی مشخص شد.

معرفی سیستم صورتی

و اما آسترولوژی بر پایه سیستم صورتی معتقد است که برج و صورت فلکی نه تنها از یکدیگر مجزا نیستند بلکه یک دایره و یک مفهوم واحد می باشند یعنی اصل و مبنای تقسیم بندی بروج در زمان گذشته بر مبنای صور فلکی بوده است و از لحاظ فلسفی نیز انتقال انرژی کیهانی از صور فلکی است که به کواکب، برج ها و زمین منتقل می شود و تمام خواص، ویژگی ها و طبعی که برای بروج در نظر گرفته شده است ناشی از صورتی است که آن برج را در بر می گیرد و خود برج به تنهایی هیچگونه اثری ندارد. لذا باید همواره موقعیت کواکب در صور فلکی را مد نظر قرار دهیم.

خواندن
آموزش آسترولوژی: اوج و حضیض کواکب – قسمت دهم

سیستم صورتی در سبک هندی آسترولوژی

با این تفاسیر مشخص شد که اختلاف این دو سیستم برای محاسبه موقعیت کواکب در بروج بر حسب میزان حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) می باشد که امروزه این اختلاف 24 درجه می باشد یعنی اگر در زمان کنونی موقعیت گواکب را در سیستم صورتی محاسبه کنیم مشاهده می کنیم که موقعیت هر کوکب در این سیستم نسبت به موقعیت محاسبه شده در سیستم برجی به مقدار 24 درجه عقب تر است.

تمامی سبک های هندی از سیستم صورتی و سبکهای غربی از سیستم برجی برای محاسبه موقعیت کواکب در برجها استفاده می کنند. به این سوال که کدام سیستم صحیح و دارای فلسفه درستی است به راحتی نمی توان پاسخ داد ولی از لحاظ تجربی سیستم صورت فلکی نسبت به سیستم برجی دارای دقت بیشتر و خطای کمتری است.

غالب دانشمندان اسلامی در زمان گذشته از سیستم برجی برای محاسبه موقعیت کواکب استفاده می کردند و امروزه نیز تقویم های نجومی که در ایران منتشر می شود موقعیت کواکب را در سیستم برجی گزارش می کنند.

بطلمیوس در قرن دوم میلادی از حرکت تقدیمی زمین مطلع بوده و در کتاب ثمره خود سرعت حرکت تقدیمی زمین را 1 درجه در هر 100 عنوان کرده و در ادامه نیز ذکر کرده است که این سرعت متغیر بوده و برای سال های آتی باید این سرعت را با رصد اندازه گیری و تعیین نمود.

همچنین با توجه به اینکه در زمان بطلمیوس دایرة البروج و صور فلکی بر هم منطبق بودند، نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که بطلمیوس به کدام سیستم تعیین موقعیت کواکب اعتقاد داشت.

در زمانی که آسترولوژی اسلامی پایه ریزی شد یعنی تقریبا در قرن دوم هجری، اختلاف بین دایرة البروج و دایره صور فلکی کم و در حدود 6 درجه بود ولی امروزه که میزان این اختلاف به 24 درجه رسیده است به نظر می رسد که سیستم برجی دیگر نمی تواند پاسخگو باشد. لذا بسیاری از اساتید سبک اسلامی در حال حاضر از سیستم صورت فلکی برای محاسبات خود استفاده می کنند.

برای دنبال کردن سایر قسمت ها، به صفحه آموزش رایگان آسترولوژی در وبسایت مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) چیست؟

کره زمین تحت تاثیر نیروی جاذبه ناشی از ماه و خورشید، حول محوری که از قطبين آن میگذرد دارای حرکت چرخشی مخروطی شکل خاصی است که این حرکت به کندی و بسیار آرام صورت می گیرد و سرعت این چرخش در حدود پنجاه ثانیه قوسی در هر سال است. به این حرکت خاص، حرکت تقدیمی زمین یا آیانامسا گفته می شود و باعث می گردد تا زمین در حرکت انتقالی خود به دور خورشید نیز هر سال در حدود پنجاه ثانیه قوسی زودتر به نقطه اعتدال بهاری برسد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 2 میانگین: 5]