پشتیبانی جستجو کردن ورود/ثبت نام
آموزش آسترولوژی – قسمت پانزدهم: حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا)

آموزش آسترولوژی – قسمت پانزدهم: حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا)

در قسمت پانزدهم آموزش آسترولوژی می خواهیم در مورد یکی از رخدادهای مهم زمین با نام حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) صحبت کنیم. برای آشنایی با این رخداد در ادامه با ما همراه شوید. معرفی حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) کره زمین تحت تاثیر نیروی جاذبه ناشی

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت چهاردهم: خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

آموزش آسترولوژی – قسمت چهاردهم: خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

در قسمت چهاردهم آموزش آسترولوژی می خواهیم به معرفی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از دید این علم بپردازیم و اهمیت آن را برای شما تشریح کنیم. برای پی بردن به دیدگاه آسترولوژر ها نسبت به این دو پدید، در ادامه با ما همراه شوید.

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت دوم: مطابقت آسترولوژی با یافته های جدید علمی

آموزش آسترولوژی – قسمت دوم: مطابقت آسترولوژی با یافته های جدید علمی

در قسمت دوم آموزش آسترولوژی به مطابقت آسترولوژی با یافته های جدید علمی می پردازیم و بررسی می کنیم که این علم گذشتگان، تا چه اندازه با دانش امروز از نجوم و فضا تطابق دارد و هم راستا است. برای بررسی این موضوع در ادامه

ادامه مطلب

در صفحه خورشید در مورد تاثیر این ستاره بر روی زندگی انسان ها مطالب آموزشی منتشر می کنیم. همچنین رخدادهای روزانه و دوره ای آن را هم برای شما معرفی می کنیم.