برنامه ریزی برای سنگ ها

برنامه ریزی برای سنگ یکی از کارهای خوب و تاثیرگذاری است که می توانید برای سنگ هایتان انجام دهید و تاثیر آن را در زندگی خود احساس کنید. در این مطلب می خواهیم چند اصول و روش برای برنامه ریزی به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه شوید.

سنگ ها را میتوان برای مقاصد متعددی به کار گرفت. ازجمله شفابخشی، مراقبه و تجلی خواسته ها. قبل از اینکه برای سنگ خود برنامه ریزی کنید باید از قصد و نیت خودتان اگاه باشید، چون سنگ قادر است خواسته ی شما را به واقعیت تبدیل کند (به این معنی که بسته به باور قلبی شما فرکانس جذب را بالا میبرد بحث ساده هست ماده و انرژی)

نمونه هایی از قصد و نیت برنامه ریزی برای سنگ

 • مراقبه
 • محافظت
 • خوددرمانی
 • درمان دیگری
 • درمان فرد غایب
 • ارتباط با ماوراءالطبیعه
 • هماهنگی
 • عشق
 • تعبیرخواب
 • پیشگویی (خیره شدن به سنگ)
 • آشکارسازی
 • بهبود محیط کار و خانه
 • پویایی و تحرک
 • فراغ بال، آرامش درونی و آسایش
 • به یادآوردن زندگی گذشته
 • ثبات واستقرار

وقتی در مورد قصد و نیت خود تصمیم گرفتید، سنگتان را جلوی قلبتان نگه دارید و بعد برای تمرکز بر آگاهی و احساس ارتباط، چند نفس عمیق بکشید. سپس سنگ را روی چاکرای چشم سوم خود نگه دارید. نیت خود را یا با صدای بلند یا در ذهنتان به گونه ای شفاف بر زبان بیاورید. به عنوان مثال بگویید:”من به این سنگ برنامه میدهم که برای شفابخشی، مراقبه، آشکارسازی یا ارتباط با ماوراءالطبیعه به کارگرفته شود.”

شما به طور شهودی میفهمید که چه موقع برنامه ریزی برای سنگ تان کامل می شود. وقتی اینطور شد، آگاهی تان را از سنگ برنامه ریزی شده جداکنید و سنگ را پایین بگذارید. به این صورت سنگ خود را برای قصد و نیتی که می خواهید برنامه ریزی کرده اید و با باور قلبی به خواسته خود، می توانید از انرژی سنگ برای رسیدن به آن بهره ببرید.