آیا تلاش کردن به معنی سخت کار کردن است؟

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.