قانون کیهانی اعداد

در جهان برخی از این قوانین در سطوح متعددی تکرار می گردند. یکی از این قوانین مهم، قانون کیهانی اعداد است. در این مطلب می خواهیم شما را با این قانون و اعداد مهم آن در زندگی آشنا کنیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

با توجه به اینکه هر انسانی الگوی کوچکی از جهان هستی است (یک جهان کوچک، در یک جهان بزرگ)، که از همان مواد اولیه ساخته شده و تحت تاثیر همان قوانین اداره می شود، لذا درک دو قانون کیهانی اعداد مهم و ضروری به نظر می رسد. این دو قانون عبارت اند از:

  • قانون عدد سه (3)
  • قانون عدد هفت (7)

قانون کیهانی اعداد – قانون عدد سه (3)

در هر مقیاسی، تمام پدیده ها نتیجه برخورد و تداخل سه اصل یا جبر (زور) می باشند. برپایه تعالیم و آموزشهای گوردجی اف، هیچ چیز بدون دخالت اصل یا جبر سوم اتفاق نمی افتد و اعتقاد مذکور که برای وقوع هر پدیده جدید، وجود سه جبر (زور) ضروری است، در بسیاری از تعالیم و آموزش های باستانی و کهن، منجمله تئوری اولیه مسیحیت که براساس “سه نیت” قرار دارد، ملاحظه میشود.

آموزش های هند و در مورد آفرینش جهان نیز بیان کننده این نکته است: از “برهمان” (مطلق)، ایشوارا (خلاق) بوجود می آید و از عمل مشترک “برهما”، ” ويشنو“، “شیوا” (که اینها سه چهره مختلف “ایشوارا” هستند)، کل هستی بوجود آمده است.

اصول و عقاید “شانکگا” در مورد سه “گونا”، براساس “راجا”، “تاماس” و “ساتوا”: براساس فلسفة “شانکگ”ا، ترکیب های متفاوتی از اصول سه گانه مذکور، که هر یک کیفیت خاص خود را دارا است، پایه آنچه را که در “جهان هستی” وجود دارد، تشکیل میدهد.

“گورد جی اف” این سه “جبر” را نیروهای اکتیو (فاعلی)، پاسیو، (مفعولی) و خنثی کننده نامیده است. با توجه به این موارد، عدد 3 در قانون کیهانی اعداد جایگاه ویژه ای دارد و توجه به فلسفه آن در زندگی تاثیرات مهمی خواهد داشت.

خواندن
کتاب خود ناشناخته اثر کارل گوستاو یونگ

قانون کیهانی اعداد – قانون عدد هفت (7)

دومین قانون مهم در بین قانون کیهانی اعداد مربوط به عدد هفت (7) می باشد. عدد هفت، عدد اصلی مربوط به سیاره زمین میباشد. عدد هفت نشان دهنده تغییر و تبدیل است: عدد چهار مربوط به (ماده) + عدد سه مربوط به (روح) می باشد. مخلوط این دو عدد، هدف نهایی تکامل انسان را برآورده میسازد. قانون “سپنا” مثالی از این امر است.

کتاب های خطی به جا مانده از مبلغین مذهبی مصر باستان، نشان دهنده سیستم آنها در مورد دانش مربوط به رنگ میباشد. آنها از قانون متطابقة بين هفت لایه طبیعت انسانی (چاکراها) و هفت لایه مربوط به رنگ و نور خورشید (هفت رنگ اصلی) استفاده می کرده اند. در تعلیمات آنها رنگ های قرمز، زرد و آبی به ترتیب با جسم، روح و روح در مطابقه اند؛ این طبقه بندی خوبی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

آنها دارای برخی از سالن های رنگی در معابد خود بوده اند که اثرات مربوط به ارتعاشات رنگی را در این سالن ها مطالعه نموده و مورد استفاده قرار می داده اند. اصول سری مربوط به نور و رنگ را به عوام تعلیم نمیداده اند، بلکه به آن ها برحسب ظرفیت شان، اطلاعات و دانش لازم داده میشده است.

صوفیان هندی و چینی نیز، دانش مربوط به رنگ را در اصول محرمانه خویش داشته اند. در زیر ارتباط هفت رنگ اصلی با جسم و روان نشان داده شده است:

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 3]