شما ارتعاشات انرژی منبع را می فرستید

همه آنچیزی که ما به عنوان ارتعاش به سمت خودمان یا دیگران میفرستیم، ارتعاشات انرژی منبع است و از منبع هم سرچشمه می گیرد. اگر به این ارتعاشات با آگاهی بیشتری بنگریم، بدون شک نتایج بهتری دریافت خواهیم کرد. در این مطلب می خواهیم به شما در رسیدن به این آگاهی کمک کنیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

خیلی جالب است که وقتی به صحبت های دوستان فیزیکی خود گوش می دهیم به ما میگویند: اگر از چیزی صحبت میکنیم یعنی آن موضوع درست است و واقعیت دارد.

اما ما به آنها پاسخ می دهیم که این جواب تنها بهانه ای بیش نیست. چون چیزهای بسیار زیادی وجود دارد که واقعیت دارند و درست هستند و درست بودن چیزی بدین معنی است که شما توجه خود را به آن موضوع می دهید ارتعاش را می فرستید و قانون جذب به ارتعاشات پاسخ می دهد و چیزهای شبیه آن را به سمتتان می آورد و شما نشانه هایی که قانون برایتان می آورد را مشاهده می کنید، مشاهده می کنید و دوباره جذب می کنید.

شما خالق تجربیات خود هستید

تنها دلیلی که هر موضوعی در زندگی شما به واقعیت تبدیل می شود این است که ارتعاش آن را به شکلی فرستاده اید. شما خالق تجربیات خود هستید – واقعا نیز همین گونه است چه این موضوع را بدانید و چه از آن آگاه نباشید شما خالق تجربیات خود هستید و با هنر اجازه دادن به هر چیزی که توجه کنید و ارتعاش آن را بفرستید قانون جذب نیز قطعا به آن پاسخ خواهد داد و شما می توانید به شکل کاملا عمدی این ارتعاشات را بفرستید.

شما میگویید خوب من که همین کار را انجام می دهم. من کاملا میدانم که چه چیزهایی را نمی خواهم و تمام سعی ام را می کنم تا آن چیزهایی که نمی خواهم وارد زندگیم نشوند. من از تمام ناخواسته هایی که نمی خواهم در زندگی ام تجربه کنم لیستی تهیه کرده ام تا مطمئن شوم در تجربیاتم وجود ندارند.

در تمام عمرم این لیست بلند بالا را تهیه کردم و خیلی هم در این کار خوب هستم. من با اشتباهاتی که در زندگی تکرار میکنم می توانم تو را به خنده بیاندازم. می توانم برای سالهای سال بسیاری از افراد را نیز سرگرم کنم. پس بنشین و نگاه کن تا من به تو توضیح دهم چرا زندگی ام آنگونه که می خواستم نبوده است.

هنگامی که داستان زندگی ام را دوباره تکرار می کنم، خیلی هم این کار را انجام داده ام، از قانون جذب میخواهم که صدای من را درست بشنود و آن چیزی را که می خواهم به من بدهد اما دقيقة برعکس چیزی که میخواهم را دریافت میکنم و ما به او پاسخ می دهیم که قانون جذب دوستی منصف و عادل است و همواره به ارتعاشات شما پاسخ می دهد.

ما ارتعاشات انرژی منبع هستیم

می خواهیم به یاد بیاورید که ارتعاشات و نقطه جذب شما و چیزهایی که با وجود شما سازگار و هماهنگ هستند را می توانید از طریق احساسی که در آن لحظه دارید تشخیص دهید. احساسی که در لحظه دارید نشان دهنده نوع ارتعاشی است که از خود می فرستید و علتش نیز این است:

خواندن
چه می شود اگر انسان فقیر احساس فقر نکند؟

شما همگی انرژی منبعی هستید که در بدن فیزیکی ظهور پیدا کردید و بسیاری از شما برای توصیف این بخش غیر فیزیکی و ابدی و بی پایان خود از واژه های خدا، منبع، روح، فرشته ها و بهشت استفاده و از آن صحبت می کنید.

بسیاری از شما قبل از این که با ما آشنا شوید و این صحبت ها را بشنوید می دانستید قبل از آمدن به این بدن فیزیکی نیز وجود داشتید و زندگی می کردید و امیدوارید که بعد ترک این بدن فیزیکی زندگی دیگری نیز وجود داشته باشد. اما می خواهیم به شما بگوییم که بیشتر چیزهایی که از آن صحبت کرده اید بی فایده است.

می خواهیم بدانید که شما موجوداتی ابدی و بی پایان اید، شما مرده و یا زنده نیستید، شما موجودی که در یک جا همراه با منبع و در جای دیگر به دور از منبع باشد نیستید. شما همیشه انرژی منبع اید و این انرژی با شما همراه می باشد. شما بیشتر از هر چیزی موجود ارتعاشی هستید، هر چیزی که در اطراف خود در محیط فیزیکی دارید تفسیر ارتعاشی شما از آن موضوعات می باشد.

شما به این بدن فیزیکی آمديد و حضورتان در این محیط فیزیکی فوق العاده عالی است. اما به شدت دوست داریم بدانید که بخش بزرگتر وجود شما، منبع، خدا، انرژی مثبت خالص، عشق، نیروی الهی، انرژی و یا هر اسمی که روی آن می گذارید همیشه ثابت و غیرفیزیکی باقی می ماند و این چیزی هست که واقعا هستید.

بخشی از آن آگاهی نیز به این بدن فیزیکی آمد و در آن قرار گرفت. درست شبیه این است که کل چیزی که شما هستید در این جا حضور ندارد. شما در زندگی خود جنبه ها و بخش های دیگری نیز دارید که همگی اینها در این توضیحات همراه شما نیستند افرادی که اینجا حضور دارند مادر، پدر، خواهر، برادر هستند اما این نقش ها هم اکنون در اینجا حضور ندارند.

می خواهیم بدانید که بخش بزرگتر وجود شما شکل غیر فیزیکی دارد و منافع و چیزهای مثبتی را برایتان فراهم می کند که با حضورتان در این جهان می توانید به آنها برسید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 5]