اهمیت سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی در متافیزیک

پیشتر در مورد اهمیت رنگ ها در متافیزیک برای شما صحبت کردیم. اکنون در این مطلب می خواهیم به اهمیت سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی در متافیزیک و رابطه آن ها با چاکراها بپردازیم و در مورد فلسفه این سه رنگ که بنیان تمام رنگ ها هستند، صحبت کنیم. اگر دوست دارید در مورد جایگاه این سه رنگ در متافیزیک بدانید، در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

همه چیزهایی که زمین از آن تشکیل شده است را، در درون خورشید که منشاء است، می یابیم. رنگ های مربوط به طیف های خورشید، بیانگر وجود فلزات و گازهای مختلفی است که بصورت اِتِری، از خورشید متصاعد می شوند.

برخی از رنگها حرارتی و برخی سرد یا الکتریکی خوانده میشوند. از تجزیه نور سفید، سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی پدیدار میشوند. این سه رنگ، با سه عنصر اصلی هیدروژن، کربن و اکسیژن در ارتباطند.

رابطه بین سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی با متافیزیک

این نیروی سه گانه، مستقیما بر روی رشد و پرورش فیزیکی، ذهنی و روحانی ما اثر میگذارند. در بالاترین سطوح بهشت به دنیا، ایگو (نفس، منّیت) بصورت نور آبی ظاهر میشود و به ترتیب که بسوی تولد جسم نزول پیدا میکند بصورت جرقه زرد در می آید و در مرحله سوم از نزول خود، بصورت ارتعاشات قرمز ظاهر میگردد.

طیف آبی خنک کننده است و با مرکز روحانیت که در سر انسان قرار دارد، در ارتباط میباشد و در درون فرد، دانش مربوط به الهيت را که ذاتی بشر است، بیدار می نماید.

طیف زرد، از طریق مغز موجب تحریک رشد ذهنی میشود.

طیف قرمز حرارتی است؛ از طریق تنفس وارد شده، وسیله پرورش جسم فیزیکی را فراهم میسازد.

خواندن
دانلود رایگان مانترا پاکسازی چاکراها

اصول زیر نیز قابل توجه میباشند:

  • در آبی میخواهیم: خواسته
  • در زرد فکر میکنیم: عقل
  • در قرمز احساس میکنیم: فعالیت

اگر آبی در هماهنگی با زرد و قرمز باشد، صلح و تعادل در جسم و ذهن برقرار میشود.

از سه رنگ اصلی فوق، رنگهای ثانویه بترتیب زیر بوجود می آیند:

  1. از اختلاط قرمز و زرد: نارنجی
  2. از اختلاط زرد و آبی: سبز
  3. از اختلاط قرمز و آبی: بنفش
  4. از اختلاط نارنجی، سبز، آبی و ارغوانی- بنفش: نیلی

طیفهای هفت گانه رنگ، که براثر خصوصیات هر طیف جلوه گر میشوند، بیانگر راز و رمز کیهانی میباشند. ضروری است که این رابطه را در مورد سنگها نیز در نظر بگیریم، تا بتوانیم به قدرت اعجاز آمیز سنگها در زمینه درمان پی ببریم.

هر سنگ، حامل ارتعاشات مربوط به طیف رنگی خاص خود میباشد. در بخش بعد ارتباط بین هفت چاکرا، هفت طیف رنگ و سنگها را خواهیم دید.

رابطه رنگ ها و طیف های رنگی با سنگ ها

بررسی و درک رنگها، پایه استفاده از سنگ ها را در زمینه درمان روشن میکند.

سه رنگ اصلیخصوصیتنوع سنگ
آبیروحانیتتمام سنگ های آبی: سفیر، لاپیس لازوی و…
زردعقلتمام سنگ های زرد: کهربا، توپاز و…
قرمزنیروی حیاتتمام سنگ های قرمز: مرجان، یاقوت و…

هفت چاکرا، هفت طیف رنگ و سنگ های مربوطه

7 چاکرا، هفت رنگ و سنگ مربوطه

در جدول زیر هم می توانید به رابطه بین هفت چاکرا با هفت طیف رنگی و سنگ های هر یک آشنا شوید.

شماره چاکرانوع سنگ
چاکرا اول (پایه ستون فقرات)تمام سنگهای قرمز: یاقوت، مرجان، یاقوت کبود، سنگ یَشم، بِلادِستون و..
چاکرا دوم (طهال – دستگاه تولید مثل)تمام سنگهای نارنجی: كارنِليين، اُپال آتشین (یشم و عقیق آتشین)، سنگ یشم نارنجی و…
چاکرا سوم (ناف و سُولِر پلکسُوس – دستگاه گوارش، غده فوق کلیوی)تمام سنگهای زرد و طلایی: توپاز (یاقوت زرد)، سیترین، کهربا و….
چاکرا چهارم (قلب – دستگاه گردش خون – سیستم ایمنی – سیستم لنفاویتمام سنگهای سبز: زمرد، تورمالین سبز، مالاکایت، جید، کرایزُ وپریز، دایُوپتِیز، پریدات، آونتورین، عقیق خزه ای، يشم سبز…
چاکرای پنجم (مرکز گلو – دستگاه تنفس)
(ابراز وجود – خلاقیت – اعتماد به نفس – احترام بخود – کارایی)
تمام سنگهای آبی: سفیر، لپیس لازولی، توپاز آبی (یاقوت آبی)، آکوآمارین، فیروزه، کرایزُکولا و…
چاکرا ششم (چشم سوم یا غده هیپوفیز)
(دیدن درونی یا بیرونی – سیستم عصبی – غدد متشرحه بیرونی)
تمام سنگهای نیلی: آندیگو، سفیر نیلی، آزورایت و…
چاکرا هفتم (تاج سر یا غده مخروطی صنوبری)تمام سنگهای بنفش: آمتیست، فلورایت و…
اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 3.7]