داشتن حس خوب همان چیزی است که همه ما به دنبال آن هستیم

همه اهداف، برنامه ها، موفقیت ها، خواسته ها و همه و همه فقط برای یک چیز است. داشتن حس خوب. تمام تلاش هایی که در زندگی خود داریم و سختی هایی که تحمل می کنیم در نهایت به همین می رسد که دوست داریم در شرایطی باشیم که در آن شرایط احساس خوبی نسبت به خود و زندگی مان داریم.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

در یکی از دیدارهای خود پدری مستاصلی را دیدیم که پسر او شب ادراری داشت. او نه تنها از اینکه هر صبح با لباس ها و تخت خیس پسر مواجه می شد خسته و نامید شده بود، بلکه احساس گسیختگی عاطفی می کرد چرا که این موضوع مدت زیادی طول کشیده بود و او از رفتار پسرش خجالت میکشید؛ فکر می کرد او دیگربزرگ شده است.

از او پرسیدیم: «صبح ها که به اتاق پسرت میروی چه اتفاقی می افتد؟» او پاسخ داد: «همینکه پا به اتاقش میگذارم از بویی که می آید متوجه می شوم که او جایش را خیس کرده است» پرسیدیم: «و چه احساسی در موردش داری؟» او گفت: «احساس درماندگی، عصبانیت و ناامیدی دارم. مدت زیادی است که این اتفاق می افتد و نمی دانم چه کنم»

«به پسرت چه می گویی؟» «به او می گویم که لباس های خیسش را در بیاورد و به حمام برود. به او می گویم که او بزرگ شده و قبلا راجع به این موضوع صحبت کرده ایم.» به این پدر گفتیم که او شب ادراری را ادامه دار کرده است. توضیح دادیم هنگامی که احساساتتان تحت تأثیر شرایط است نمی توانید تغییری در شرایط ایجاد کنید. ولی هنگامی که بتوانید احساسات خود را در هر شرایطی کنترل کنید توانایی تغییر شرایط را خواهید داشت.

پیشنهاد می کنم: از حس بد به حس خوب رفتن

به طور مثال هنگامی که وارد اتاق شدید و فهمیدید آنچه که نمی خواهید اتفاق افتاده است لحظه ای صبر کنید، به آن موضوع فکر کنید و سپس از خود بپرسید چه چیزی را می خواهید و با انجام فرآیند گرایش به بخش مثبت از خود بپرسید چرا آن خواسته را می خواهید. با اینکار نه تنها خیلی زود احساس بهتری خواهید داشت، بلکه تأثیر این فکر مثبت خود را خواهید دید.

خواندن
پول و فقر هیچ کدام موجب شادی یا غم نمی شوند

پرسیدیم: «چه چیزی می خواهید؟» او گفت: «دلم میخواهد صبح ها پسرم با شادی از خواب بیدار شود، جایش خشک باشد، به خودش افتخار کند و خجالت زده نباشد.» این پدر با تمرکز بر خواسته ی خود احساس رهایی کرد چون با این کار با خواسته ی خود هماهنگ شد.

به او گفتیم: «هنگامی که اینگونه افکار را دارید نتیجه اش هماهنگی با خواسته ی خود است تا با آن چیزی که نمی خواهید. و شما به شکلی کاملا مثبت بر پسر خود نیز تأثیر می گذارید. پس این جملات را به او بگویید»، مثل اینکه: «اوه این بخشی از فرآیند رشد است. همه ما نیز این مرحله را تجربه کردیم، تو زود بزرگ می شوی. حالا لباس های خیست را در بیاور و به حمام برو.» این پدر خیلی زود با ما تماس گرفت و با خوشحالی گفت که شب ادراری پسرش تمام شده است.

داستانی که ذکر کردیم پر از نکات مهم برای اهمیت توجه به خواسته های زندگی است، چرا که این خواسته ها سرانجام به داشتن حس خوب در وجود ما ختم می شود. ما هم بدون شک به دنبال همین هستیم. اینکه در هر شرایطی احساس بهتری نسبت به آن داشته باشیم.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 3]