برای مراقبت از سنگ های خود این موارد را رعایت کنید

سنگ ها اشیایی مقدس و ارزشمند هستند که لازم است همواره در نهایت دقت با آن ها رفتار شود. پس مراقبت از سنگ ها بسیار مهم هستند و باید بیشتر به این موضوع اهمیت دهید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

سنگ ها تراش داده شده اند و در سعی شده لبه های آن ها به گونه ای باشند که احتمال زدگی و خراش کم تر شود، اما با اینکه امکان دارد آن ها سفت و سخت به نظر برسند، هنوز هم ممکن است خراش بردارند، لب پر شوند یا حتی بشکنند. وقتی سنگ ها را جابجا می کنید دقت بیشتری خرج دهید و همیشه آن را جداگانه درکاغذ یا پارچه ای نرم بپیچید.

اصول مراقبت از سنگ ها

ممکن است سنگ های بدون شکل سخت باشند اما آن ها که حالت خوشه ای هستند، بیشترین حالت شکنندگی را دارند. اگر مایلید سنگ های خود را همه جا با خودتان ببرید، هرگز آن ها را در جیب لباس یا داخل کیف دستی تان که احتمال دارد در اثر برخورد با دسته کلید یا پول خردهایتان خراشیده، لب پر‌ یا خرد شوند، نگذارید.

در عوض هر یک از آن هارا به طور جداگانه در کیسه ی پارچه ای مناسبی قرار دهید. سنگ های غلتان مناسب ترین سنگ برای حمل به شمار می روند چون نسبتا سخت هستند (مثل سنگ هایی که در اختیار شما قرار دارد).

اگر گردنبندی از سنگ به گردنتان می آویزید، زمانی که می خواهید به حمام بر‌وید یا در دریا یا استخر شنا کنید، آن را از گردنتان در آورید و در جایی مناسب نگهش دارید، چون اگر زنجیر گردنبندتان پاره شود، نه تنها سنگ شما از آسیب در امان نمی ماند، بلکه ممکن است آن را گم کنید و از دستتان برود.

خواندن
آموزش اصول مراقبه با سنگ

موارد ذکر شده در بالا اصول مهم مراقبت از سنگ ها هستند که توصیه می شود تمام موارد را رعایت کنید. علاوه بر این سعی کنید از سایر احتمالات و مواردی که باعث خردگی یا خراب شدن سنگ می شوند به شدت اجتناب کنید تا همیشه سنگ ها در وضعیت سالمی باشند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]