آموزش ماساژ و فشار درمانی

در این مطلب قصد داریم با آموزش ماساژ و فشار درمانی به کاربران وبسایت سینرژی با ناهید بیاموزیم چطور زندگی سالم تری داشته باشند و چطور سموم و انرژی منفی را از بدن دفع کنند. برای مطالعه این آموزش در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

پیشتر در مطلب آموزش ماساژ با سنگ و کریستال ها در مورد تاثیرات فوق العاده ماساژ دادن به وسیله کریستال ها و سنگ های معدنی اشاره کردیم و آموزش ماساژ با کریستال را هم برای شما ارائه دادیم. اکنون در این مطلب می خواهیم به تاثیرات ماساژ و فشار درمانی برای سم زادیی و از بین بردن انرژی های منفی اشاره کنیم و آموزش ماساژ اصولی را برای شما ارائه دهیم.

تاثیرات ماساژ و فشار درمانی

به کمک ماساژ و فشار درمانی نه تنها جریان خون بطور سریعتری در بدن برقرار میشود و به دفع سموم کمک میگردد؛ بلکه مراکز حسّاس موجود در پوست که با اعضاء داخلی در ارتباط هستند نیز، پیامهای مثبتی را به اعضاء داخلی میرسانند.

تحقیقات نشان داده اند که کودکانی که در آغوش مادر پرورش می یابند، نسبت به کودکانی که توسط پرستار بزرگ میشوند از سلامت بیشتر و قابل ملاحظه تری برخوردارند و رمز این سلامت در نوازشهای مادرانه است.

همچنین در صورتیکه هنگام شیردادن کودک را در آغوش بگیرند این ارتباط موجب سلامتی بیشتر و قابل ملاحظه تری نسبت به کودکانی خواهد بود که در بستر خوابیده و توسط شیر تغذیه میشوند.

در صورتیکه کودک سالم تری میخواهید و انتظار دارید که جگر گوشه تان در بزرگی از زندگی سالم تر، موفق تر و توام با شادکامی بیشتری استفاده نماید، از بدو تولد او را ماساژ دهید.

در صورتیکه خواب کودکتان منظم نیست او را هر روز ماساژ دهید و حمام نمائید. در مورد کودکانی که پرخاشگر و غیر قابل کنترل هستند، از روش ماساژ و فشار درمانی توام با مهر استفاده نمائید؛ به این ترتیب کودک را آرام خواهید کرد.

در صورتیکه با طفل پرخاشگر با روش پرخاشگری مقابله کنید، کودک را جری ترکرده اید. پرخاشگری کودکان غالباً بدلیل نارضایتی از عدم درک والدین میباشد؛ در صورتیکه توجه و مهر کافی برسانید و به احتیاجات کودک توجه نمائید کودک آرام میشود و به فعالیتهای خلاق میپردازد. (بین توجه و مهر کافی و لازم، با مهر زیادی و لوس کردن تفکیک لازم است)

ظاهراً انسانها در تمام عمر به این توجه محتاجند. با ماساژ و فشار درمانی بدن، توجه و نوازش خود را به یکایک سلولهای بدن میرسانید و سلولهای خود را غرق در سپاسگزاری خواهید کرد.

سپاسگزاری سلولها، بصورت سلامت کامل شادی و خود کفائی تظاهر خواهد نمود. با ماساژ بدن به آرامش فوق العاده ای دست خواهید یافت و اگر ماساژ بدن را بطور روزانه و مرتب انجام دهید آرامش و سلامت پایداری را بدست خواهید آورد.

آموزش ماساژ و فشار درمانی

بهتر است ماساژ و فشار درمانی را بکمک روغن بویژه روغن کنجد که مناسب برای همه نوع پوست است انجام دهیم. (برخی از پوستها روغن نارگیل را ترجیح می دهند). (برای تعیین نوع پوست و سایر اطلاعات در این زمینه به کتاب علم زندگی، مراجعه نمائید).

قبلاً روغن را در ظرف استیلی میریزیم و با حرارت ملایم و متوسطی گرم میکنیم؛ یک قطره آب را به روغن اضافه میکنیم. اگر صدائی را که نشان دهنده تبخیر آب است بشنویم حرارت کافی بوده است. از حرارت دادن اضافی روغن اجتناب مینمائیم.

پس از سرد شدن روغن را در ظرف شیشه ای نگهداری میکنیم در زمان مصرف اگر امکان گرم کردن مجدد روغن فراهم باشد، بهتر است؛ در غیر اینصورت چند قطره از روغن را در کف دست میریزیم و کف دو دست را بهم میدهیم؛ باین ترتیب روغن گرم میشود و ماساژ را آغاز می نمائیم.

آموزش ماساژ و فشار درمانی پا

هر یک از اعضاء داخلی مرکزی را روی کف پاها دارند، به این جهت پاها را قلب دوم خوانده اند. به این ترتیب با ماساژ و فشار درمانی کف پاها یکایک اعضاء داخلی را ماساژ داده اید و به حفظ سلامتی خود کمک زیادی کرده اید.

مراکز دیگری در زیر انگشتان پاها، لای انگشتان پاها (در قسمت انتها و بین هر دو انگشت)، وجود دارند. زیر انگشتان پاها را ماساژ میدهیم نوک انگشتان پاها را از دو طرف یک به یک فشار میدهیم؛

سپس انگشتان پاها را یکی یکی از هم باز نموده، با کناره دست، ضرباتی را به لای انگشتان وارد می آوریم. در فواصل کار، کف دستها را با کمی روغن چرب مینمائیم تا کیفیت کارمان بهتر شود.

خواندن
آموزش پرانایاما: پاکسازی نادی ها – قسمت ششم

سراسر پاها را همچنانکه گفته شد از بالا به طرف پائین با فشار زیاد ماساژ می دهیم و ماساژ و فشار درمانی را چند بار تکرار مینمائیم تا تمام سطوح پیرامون هر پا کاملاً ماساژ داده شوند.

آموزش ماساژ و فشار درمانی شکم و باسن

برای ماساژ باسن، از حرکات دایره ای شکل در جهت حرکت عقربه ساعت استفاده میکنیم. در منطقه ناف و سولر پلکسوس نیز از حرکات دایره ای شکل در جهت حرکت عقربه ساعت استفاده میکنیم.

ماساژ منطقه شکم بسیار مهم میباشد زیرا اکثر احساسات منفی در این جا انباشته شده اند و آزاد شدن آنها کمک بزرگی را به حفظ سلامتی مینماید.

در منطقه شکم، ماساژ خط میانی که از محل دستگاه تناسلی تا گلو ادامه دارد و نیز دو خط موازی با این خط  میانی که در دو طرف راست و چپ و به محازات سینه ها هستند را به کمک سه انگشت: دوّم، میانی و اشاره دو دست که بهم می چسبانیم انجام می دهیم.

آموزش ماساژ و فشار درمانی پشت، قفسه سینه، گردن، دست ها و انگشتان

بر روی این خطوط از پائین به سمت بالا فشار میآوریم. همین روش را در پشت انجام میدهیم و بر روی ستون فقرات و دو خط موازی آن به کمک سه انگشت دوم، میانی و اشاره دو دست که بهم می چسبانیم فشار وارد می آوریم. (ماساژ و فشار درمانی پشت به کمک دیگری بهتر انجام میشود)

ماساژ عضلات پشت و عضلات بالای قفسه سینه و پشت گردن را بکمک کف دستها و بطور دورانی انجام میدهیم. ماساژ قسمت جلوی گردن را با استفاده از انگشتان دو دست و با حرکات متناوب از پائین به سمت بالا انجام میدهیم.

دستها را از شانه تا نوک انگشتان با فشار زیاد، ماساژ میدهیم و ماساژ را چند بار تکرار مینمائیم تا تمام سطوح پیرامون دستها کاملا ماساژ داده شوند. مراکز حساسی، در نوک انگشتان دستها و لای انگشتان دست ها در قسمت انتها، بین دو انگشت وجود دارند.

نوک انگشتان دستها را از دو طرف، یک به یک فشار می دهیم، سپس انگشتان دستها را یکی یکی از هم باز نموده، با کناره دست مقابل، ضرباتی را به لای انگشتان دستها وارد می آوریم.

نقطه مرکزی در کف دستها و نیز برجستگی های انتهای انگشتان در قسمت متصل به کف دستها، از نقاط حسّاس دیگر هستند؛ به کمک دو انگشت شست و اشاره دست مقابل، این مراکز را فشار میدهیم.

منطقه مجاور به نبض مچ ها، بطرف بیرون و تا چند سانتی متر بطرف بالا، از نقاط حساس دیگر هستند. بر روی این نقاط نیز فشار می آوریم (این نقاط را بین دو انگشت شست و اشاره دست مقابل گرفته، فشار میدهیم)

آموزش ماساژ گوش ها

ماساژ و فشار درمانی لاله گوش ها: لاله های گوشها را بین انگشتان شست و اشاره، مالش می دهیم.

ماساژ و فشار درمانی نرمه های گوشها: نرمه های گوشها را بین انگشتان شست و اشاره مالش می دهیم.

ماساژ داخل پره های گوش و تا آنجائی که انگشتانمان وارد میشوند را بکمک انگشت اشاره دست ها انجام میدهیم.

آرامش زیادی را پس از ماساژ گوشها احساس میکنیم. دو تصویر زیر ارتباط بین قسمتهای مختلف گوش و اعضاء مختلف بدن را نشان میدهد.

ماساژ و فشار درمانی گوش

ماساژ و فشار درمانی گوش

آموزش ماساژ و فشار درمانی سایر بخش های بدن

ماساژ پوست کف سر: کف سر را بکمک انگشتان دو دست کاملاً ماساژ میدهیم؛ آرامش زیادی را بلافاصله احساس میکنیم.

نقاط مهم و حساس دیگر عبارتند از نقطه حساس بین دو ابرو، بطرف پیشانی (منطقه چشم سوم در پیشانی)، نقاط حساس کنار دو چشم؛ کنار دو پره بینی؛ کنار و گوشه خارجی دو لب؛ گودی زیر چانه؛ بالای لب – زیر تیغه بینی.

با خم کردن انگشت شست و به کمک تیزی ایجاد شده در محل بند انگشت روی نقاط حساس فوق فشار می آوریم. از دو دست راست و چپ، برای کار بر روی نیمه راست و چپ صورت استفاده می کنیم.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]