آموزش آسترولوژی – قسمت سی و ششم: نکاتی در اختیارات

تا اینجا به طور مفصل با مبحث اختیارات در آسترولوژی آشنا شدیم. برای تکمیل این موضوع در این آموزش به معرفی نکاتی در اختیارات پرداخته ایم که توجه به آن ها در هنگام استفاده از این حوزه در آسترولوژی، ضروری است. برای آشنایی با این نکات، در ادامه با ما همراه باشید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی نکاتی در اختیارات

نکته اول: یکی از نکات مهم در اختیارات این است که اگر در لحظه اختیار، قمر نیک حال است باید او را به طالع و صاحب طالع ناظر کرد، چراکه نظر نیرین به یکدیگر و به صاحب طالع مصلحی قوی است ولی اگر بدحال است و فرصت و چاره ای برای اصلاح حال او نیست باید او را از طالع و سایر اوتاد و صاحب طالع و خانه حاجت و خداوندش ساقط کرد.

نکته دوم: اگر چنانچه یکی از سعدین در حالتی مسعود و مقبول در خانه طالع قرار گیرد اثرات بسیار مطلوبی در آن اختیار دارد و مؤلف کتاب لوایح القمر می گوید این فقیر در اختیارات مهم، کلی ملاحظه کرده که چون سعدی در طالع بوده با وجود بسیاری از دلایل مفسده نتایج نیکو داده و مضرتی بر آن مترتب نبوده است .

نکته سوم: حتی الامکان باید سعی شود تا کواکب سعد در خانه های وند و کواکب نحس در خانه های زایل و ساقط از طالع قرار گیرند تا در آن اختیار ، اثرات مثبت کواکب سعد بیشتر و اثرات منفی کواکب نحس کمتر گردد.

نکته چهارم: بودن قمر در خانه طالع در جمیع اختیارات مذموم و نامناسب است الا برای خرید و فروش اگر در حالت سعد باشد.

نکته پنجم: اگر در لحظه اختیار صلاح حال قمر ممکن نباشد باید زمانی که یکی از سعدین در حالتی مقبول در طالع یا وسط السماء فرار دارد اختیار را برگزینیم و قمر را در این حالت باید از طالع ساقط کرد.

نکته ششم: اگر اختباری مشروط بر آن است که قمر در شرق باشد ولی این امر میسر نباشد باید آن اختبار را زمانی برگزید که قمر در حد کوکب زهره باشد زیرا بودن قمر در حد زهره خاصیتی چون شرف قمر و بلکه نوبتر دارد . (لوایح الغمر کاشفی)

نکته هفتم: حکما معتقدند در کارهایی که زود به زود تکرار می شود و به نوعی عادت شده است مانند حمام رفتن و ناخن چبدن و با کارهای هفتگی و تکراری نیازی به اختیار نیست.

نکته هشتم: می گویند کوکبی که در وقت طالع تحویل سال و با طالع نحویل مولود ، قوی حال بوده است در اختبارات مربوط به آن سال نیز قدرت زیادی دارد و باید آن را در موضعی محمود نهاد و نیز می گویند اگر طالع سال در خانه حاجت از طالع اختبار قرار گیرد مقصود زودتر حاصل می شود.

نکته نهم: چون ساعات در اختیارات اثر زیادی دارند بنابراین باید ملاحظه ساعات کواکب و ساعات بدست آفتاب را نیز بکنند. مثلا” اعمال سلطانی را در سایت شمس انجام دهند و اعمال خبر را در ساعت مشتری و غیره.

نکته دهم: اعتبار احوال سهام در اختبارات از ارکان کمال اختبار است و حکما گفته اند بهترین اختبار آن است که سهم السعادت به ماه ناظر باشد و خداوند سهم السعادت قوی حال باشد و اگر صاحب سهم السعادت را از طالع اصل یا طالع تحويل مولود در یکی از اوتاد طالع اختبار نهند به غایت ستوده باشد اما به شرطی که آن کوکب سعد یا مسعود باشد اما اگر نحس یا منحوس است در مابل نهادن اولی باشد.

نکته یازدهم: بطلمیوس می گوید هر کوکبی که به خانه خود ناظر نباشد مانند مردی است که از خانه خود دور است و نمی تواند از آن محافظت کند.

خواندن
آموزش آسترولوژی: اهمیت خانه های طالع در تفسیر چارت ها – قسمت بیست و دوم

نکته دوازدهم: پرهیز باید کرد از اینکه خداوند طالع و خداوند خانه ماه و خداوند خانه عرف راجع باشند.

نکته سیزدهم: باید سعی شود که درجه طالع و درجه ای که قمر در آن واقع است در حد کواکب سعد ( زهره با مشتری باشد.

نکته چهاردهم: باید تلاش کرد تا کوکب غرف ناظر باشد به طالع و خداوند طالع و به خانه حاجت از تثلیث با نسد بس با از تربیع اگر سعد باشد و اگر نحس باشد باید تلاش کرد تا نظر او از نربیع یا مقابله نباشد و باید توجه داشت که نظر کوکب فرض به صاحب طالع از نظر او به خود طالع ارجح است.

نکته پانزدهم: اگر طالع تحویل اجتماعی که قبل از اختیار روی داده است تباه بود و نحوس بر مطالع و اوتاد آن مستولی بودند باید در آن ماه از اختیار کردن کارهای مهم و با دوام خودداری کرد.

رابطه بین طالع مولود و طالع اختیار

ظالع مولود و طالع اختیار

بحث درباره این موضوع را با طرح این مساله آغاز می کنیم که فرضا از لحاظ نجومی محاسبه شد که فلان روز و فلان ساعت برای خرید و فروش و تجارت زمانی نحس است ولی در طول همان ساعات معامله های بسیار زیادی در نقاط مختلف و توسط افراد مختلفی صورت می گیرد آیا تمامی این افراد در معامله خود دچار ضرر و زیان می شوند و یا همه آنها به یک نسبت ضرر می کنند؟

در پاسخ باید عرض شود که بیشتر آنها در معامله شان دچار ضرر و زیان می شوند ولی ممکن است عده ای نیز ضرر نکنند و یا در معامله شان موفق باشند که علت این موضوع بر می گردد به طالع لحظه تولد این افراد.

یعنی افرادی که در طالع تولدشان دارای دلایل سعد در خانه مربوط به سود و زیان و معامله خود (خانه دوم) باشند ممکن است آن سعادت اثرات نحوست لحظه اختیار را خنثی کرده و از بین ببرد .

در شرح ثمره بطلیموسی درباره این موضوع آمده است که طالع مولود و طالع اختیار از سه حالت خارج نیست:

  1. يا هر دو سعد اند که در این صورت سعادت بسياری در آن کار حاصل خواهد شد.
  2. يا هر دو نحس اند که در این صورت در آن کار نحوست زيادی حاصل می گردد.
  3. يا يکى سعد و دیگری نحس است که در اين صورت همديگر را خنثی می کنند و بسته به اینکه میزان سعادت بيشتر است يا نحوست اثر اندکی که از آن بعد از خنثی کردن دیگری باقی می ماند نمایان می شود.

یعنی اگر طالع مولود نحس و طالع اختيار سعد باشد و سعادت لحظه اختیار بیشتر از نحوست طالع مولود باشد در آن کار مقداری سعادت حاصل خواهد شد.

و مثالی دیگر اینکه شخصی که در طالع ولادتش دارای دلایل سعد در خانه تزویج خود (خانه هفتم) باشد اگر چنانچه در لحظه اختیار و تزویج نیز طالعی سعد اختيار کند، در آن ازدواج سعادتهای بسیاری از خیر و نیکی و غیره حاصل می شود.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 4 میانگین: 4.8]