پشتیبانی جستجو کردن ورود/ثبت نام
کانال تلگرام سینرژی
کتاب او کجاست؟

کتاب او کجاست؟

در کتاب او کجاست؟ به علت تمام مشکلات بشری می پردازیم که به خاطر دور ماندن او از اصلی است که از آن آمده. علت گرفتاری و مشکلات بشر امروزی، به احتمال بسیار قوی دور ماندن او از اصلی است که از آن آمده و

ادامه مطلب
کتاب انسان در جستجوی جاوادنگی

کتاب انسان در جستجوی جاوادنگی

انسان در جستجوی جاودانگی پایدار و ابدی “چیز دیگری” است که امیدوار است برایش شادی کامل و بی منتها را به ارمغان آورد. برای آن عده از افرادی که جستجو کرده و خداوند را یافته اند، جستجو به پایان رسیده؛ ذات احدیت آن چیز دیگر

ادامه مطلب
کتاب سخنانی از پاراماهانسا یوگاناندا

کتاب سخنانی از پاراماهانسا یوگاناندا

کتاب سخنانی از پاراماهانسا یوگاناندا شامل گفتارها، تمثیل ها و اندرزهای خردمندانه این عارف هندی تبار است که اندکی پس از درگذشت وی در سال 1952 برای نخستین بار تحت عنوان «چنین گفت استاد» منتشر شد و بیش از 40 سال است که به طور

ادامه مطلب
کتاب تقویم معنوی «اندیشه های الهام بخش برای هر روز»

کتاب تقویم معنوی «اندیشه های الهام بخش برای هر روز»

پراماهانسا یوگاناندا در کتاب تقویم معنوی به شما می آموزد که چگونه اندیشه های الهام بخش را در ذهن خود پرورش دهید و از این اندیشه ها در کارهای روزمره و مادی و معنوی خود استفاده نمایید تا بتوانید موفقیت و شادی را در تمام

ادامه مطلب
کتاب خروش خُم ها «نقدی بر رباعیات حکیم عمر خیام»

کتاب خروش خُم ها «نقدی بر رباعیات حکیم عمر خیام»

پاراماهانسا یوگاناندا در کتاب خروش خُم ها به بررسی و نقد اشعار و رباعیات حکیم عمر خیام شاعر بزرگ ایرانی پرداخته و در این کتاب اشعار این شاعر را از دید عرفان و الهیات بررسی کرده است. کتاب حاضر به قلم خود این عارف است

ادامه مطلب