آشنایی با قلمرو معدنی ها و انرژی های آن

در این پست می خواهیم در مورد قلمرو معدنی ها (سنگ های معدنی) برای شما صحبت کنیم و این قلمرو مهم اما فراموش شده را برای شما تشریح نماییم. اگر دوست دارید بدانید در پس این قلمرو چه رازهایی نهفته است، تا انتهای این پست با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

ابتدا و پیش از معرفی قلمرو معدنی ها بهتر است بدانید کلا ۳ قلمرو موجود است: قلمرو معدنيها، قلمرو گیاهان و قلمرو جانوران. برای رسیدن به وحدت، مهم و عاقلانه است که قدرت موجود در قلمرو معدنی ها را، که فراموش شده و اشتباه درک گردیده است، کشف نمائیم.

معرفی قلمرو معدنی ها

تمام انرژی ها از نور واحدی سرچشمه می گیرند، و آنچه موجودیت دارد، دارای میزانی از ارتعاش می باشد. در میان موجودات زنده، معدنی ها، کمترین حد ارتعاش را دارند.

معدنی ها جسم زمین هستند؛ آنچه رشد می کند، از زمین یا از معدنی ها می آید. ما نیز از زمین می آئیم و از همان موادی ساخته شده ایم که زمین را می سازد. اما از زمین جدا نیستیم؛ در جستجو به درون روح انسان، کشف نموده ایم که به ماده نیز، قدرت روح ارزانی شده است،

سنگ هائی که ما در وبسایت سینرژی با ناهید در مورد آن ها صحبت می کنیم، موجودیت های قابل اهمیتی هستند که زندگی می کنند، نفس می کشند، امواجی را می فرستند، وارد فعالیتهایی می شوند، می درخشند و می تپند.

این سنگ ها ارتعاشات و تواتُرهائی را باطراف خود می فرستند که دارای اثرات بسیار قوی است و بر روی کل موجوديت ما اثر می گذارد و از این اثرات می توانیم برای درمان، تغییر شکل، متعادل کردن و هماهنگی جسم، ذهن و روح خود استفاده نماییم.

پیام ها و ارتباطات کهن

بعنوان کودک، همیشه بسوی جاذبه سنگ ها کشیده شده ایم؛ سنگها را به خانه آورده، نگه داشته ایم؛ به آنها نگریسته ایم؛ آنها را در دست گرفته، با آنها صحبت کرده ایم. اینک در بزرگسالی، ارتباط با “مادر – زمین؛ مادر گایا”، را فراموش کرده ایم و به غلط باور نموده ایم که داشتن سنگها، کار کودکانه ای است.

اکنون که در جهت درک مطالب، به پیش می رویم و بطور آگاهانه ای می کوشیم تا در جهت تمیز نمودن، تغییر دادن و خالص نمودن جسم و روح خود به پیش برویم، می توانیم محل حساسی را در درون خود کشف نمائیم که به طبیعت پاسخ می گوید.

این مسئولیت ماست که خود را با قوای موجود در عوامل طبیعی با مادر خود به زمین با پدرمان به آسمان؛ پدر بزرگمان – آتش؛ مادر بزرگمان – آب؛ در تعادل و هماهنگی قرار دهیم. ما بصورت خانواده بزرگ و واحدی هستیم. قلمرو معدنی ها، تظاهرات نور و زندگی، رنگ ها، بافت ها، ارتعاشات، شفافیت ها و روشنی ها هستند.

برای من زیبایی سنگ ها اعجاز آمیز، افسانه ای و مرموز است. قلمرو معدنی ها، ستاره های زمینی هستند که در آنها کیفیت های شفافیت و نور موجود است. این درخشش موجود در سنگها، بیانگر تکاملی بالاست.

خواندن
آیا تاکنون به معنی واقعی قمر در عقرب پی برده‌اید؟

در قلمرو معدنی ها، چهره ای از رشد مارپیچی موجود است که تلاشی است بسوی تکامل و بطرف نور؛ بهمان ترتیب که ساقه گیاهان بسوی بالا رشد می نماید و می کوشد تا به نور برسد.

سنگ فلاسفه؛ مصالح اولیه

انسانیت دارای دو خصوصیت مشترک عمومی است که بعنوان “مصالح اوليه”، خوانده می شوند. سنگ فلاسفه، سمبول و بیانگر این مصالح اوليه می باشد.

سنگ فلاسفه، ماده اولیه ای است که اصل نهایی جهان نیز می باشد. بر اساس این تفکر، همه عوامل با پدیده های موجود، تغییرات نیرو یا ماده واحدی هستند. طرح های موجود در سنگها، بیانگر تغییرات و رشد می باشند.

لایه هایی که در طی هزاران سال بر روی هم تشکیل شده اند، پیام آور و بازگوکننده این نکته و واقعیت هستند که زندگی در تغییر می باشد و پدیده تکامل، قانون کیهانی است. سنگها بر اثر حرارت و فشار متبلور شده اند و قدرت خویش را از سیاره های مختلف، تحت اثر طیف های رنگی مختلف بدست آورده اند.

هر سنگی با طیف رنگی خاصی هماهنگ گشته و کار خاص و هدف خاصی را برای خدمت دارد. تشکیل سنگ ها و قلمرو معدنی ها پدیده ای مقدس است که حتی برای دانشمندانی که می کوشند تا این پدیده را بیان دارند، هنوز بصورت راز و رمزی باقی مانده است.

هدف ما کشف مواد تشکیل دهنده سنگها نیست، زیرا این امر نیز نمی تواند قدرت موجود در سنگها را بیان دارد. بگذاریم تا سنگها رمز و قدوسیت خویش را حفظ نمایند. پذیرش قدرت سنگها از طریق تجربیات شخصی، چیزی است که مورد نیاز ما می باشد.

انتخاب یک سنگ

نکته مهم، باز نگه داشتن قلبتان بروی سنگ ها می باشد. به احساس و حس ششم خود اعتماد کنید. از ذهن خود برای منطق سازی یا منطق جویی استفاده نمائید. شاید بخواهید سنگی را داشته باشید که با علامت زودیاک شما، در هماهنگی باشد؛ ولی خود را به آن سنگ خاص محدود نسازید.

بگذارید تا خود برتر شما راهنمایتان باشد تا سنگی را که بدلیل رنگ خاصی، با خصوصیات دیگر، در این لحظه خاص، به آن نیازمندید، انتخاب کند. در این مورد ممکن است که یک یا دو سنگ، شدیدا، توجه شما را بخود جلب نمایند. اینها سنگ هائی هستند که در حال حاضر، مورد نیاز شما می باشند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]