احساس فراوانی

یکی از نکات بسیار مهم در مورد فراوانی در قانون جذب این است که در قدم اول خودتان باید احساس فراوانی داشته باشید تا فراوانی هم در زندگی شما وارد شود. در این پست قصد داریم مفصل تر به این نکته بپردازیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

اگر رابطه ای آگاهانه میان آنچه احساس می کنید و آنچه که در زندگی تان تحقق می یابد. برقرار کنید، توانایی ایجاد تغییر را به دست می آورید. اگر شما این رابطه را برقرار نکنید و به کمبودها فکر کنید، خواسته هایتان از شما دور می شوند.

مردم اغلب فکر می کنند مسائل بیرونی آنها قدرت دارند و با این تعبیر اشتباه می خواهند عدم موفقیت خود را توجیه کنند. من موفق نمی شوم چون در محیط اشتباهی به دنیا آمدم، من موفق نمی شوم چون والدينم موفق نشدند و نتوانستند به من شيوه ی موفقیت را یاد بدهند، من موفق نمی شوم چون بسیاری از مردم موفق می شوند و منابعی را که می بایست برای من بود در اختیار دارند.

موفق نمی شوم چون فریبم می دهند، چون شایسته ی موفقیت نیستم، چون در گذشته در مسیر درستی زندگی نکردم، چون دولت حقوق من را نادیده می گیرد، چون همسرم وظایف خود را انجام نمی دهد و چون، چون، چون …

و ما متذکر می شویم که شما موفق نمی شوید تنها به این دلیل که ارتعاشاتی را می فرستید که با ارتعاشات موفقیت متفاوت است. نمی توانید حس فقیر بودن داشته باشید (ارتعاش فقر بفرستید) و کامیاب شوید، فراوانی نمی تواند شما را بیابد مگر اینکه ارتعاش و احساس فراوانی را بفرستید.

پیشنهاد می کنم: منظور ما از ارتعاش چیست؟

بسیاری از افراد می پرسند: چگونه میتوانم ارتعاش موفقیت را بفرستم در حالی که به آن نرسیده ام؟ مگر نباید قبل از ارسال ارتعاش، آن را داشته باشم؟و ما هم تأیید می کنیم که اگر پیشرفتی را تجربه کرده باشید حفظ این وضعیت بسیار آسان است. چون تنها کاری که باید انجام دهید، توجه به خوبی هایی است که به سمت تان می آید و این مشاهده شما باعث می شود جذب خوبی ها ادامه پیدا کند.

خواندن
چگونه نقطه جذب خود را تغییر دهیم؟

اما اگر تاکيدتان بر فقدان چیزی که می خواهید باشد باید راهی پیدا کنید تا وجود آن را حس کنید – حتی قبل از اینکه آن را تجربه کنید و یا حتی هنگامی که وارد تجربه شما نشود. نمی توانید ارتعاشاتتان را بر مبنای آنچه که هست بفرستید و بعد این شرایطی که هست را تغییر دهید. شما باید نسبت به آرزوهایی که دارید و هنوز تحقق نیافته اند حس هیجان و یا رضایت داشته باشید

راهی پیدا کنید و سناریوی دلخواه را تصور کنید تا ارتعاشش را بفرستید و قانون جذب هم ارتعاشات شبیه به هم را برای ظهور آن خواسته در زندگی تان هماهنگ سازد. رسیدن به خواسته قبل از ارسال ارتعاش کاری غیرممکن است. اما هنگامی که شما قبل از رسیدن به خواسته تان، ارتعاشش را ارسال می کنید. همه چیز ممکن است. این قانون است.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]