انواع مربیان عاطفی در زندگی

اکثر ما در زندگی ممکن است با افرادی برخورد داشته باشیم که حکم مربیان عاطفی در زندگی ما را دارند و سعی می کنند با روش های مختلف ما را در زمینه احساسات و عواطفمان راهنمایی کنند. در این مطلب می خواهیم انواع این مربیان را برای شما معرفی کنیم تا هنگام برخورد با آن ها، بدانید که با چه شخصی و چه نوع تفکری رو به رو هستید تا بهتر بتوانید با او معاشرت داشته باشید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

دسته ی اول مربیان عاطفی

عده اي از مردم ممکن است مربیان خصوصی عاطفي ملایمی باشند چون زیاد به شما فشار نمی آورند و دوست داشتن آنها خيلي آسان است. مثل همه ی کسانی که اطراف شما هستند و شما راحت آنها را دوست دارید.

دسته ی دوم مربیان عاطفی

آنها مربیان عاطفي سختگیری هستند چون بیش از حد به شما فشار مي آورند. آن ها درست مثل بعضي مربيان خصوصی ورزش می مانند که در تمرینات ورزشی براي شما سختگيری مي کنند تا شما را قوی تر کنند.

اکنون لازم است بدانید مربیان خصوصي عاطفي برای تربیت شما و رساندن شما به کمال واقعي که به خاطر آن خلق شده اید، از چه چیزها و کارهايي استفاده مي کنند؟

روش کار مربیان عاطفی

یادتان باشد آنها مي توانند براي به چالش کشیدن شما از انواع و اقسام ترفندها و وضعیت ها استفاده کنند. موضوعی که باید به خاطر داشته باشيد این است که هر چالشي فقط برای این به شما عرضه می شود که عشق را انتخاب کنيد و از منفي گرايي و ملامت روگردان شوید.

عده ای از این مربیان عاطفی ممکن است بابت اینکه آنها یا دیگران را مورد قضاوت قرار بدهید، با شما کلنجار بروند. اما در چنین دامی نیوفتید! قضاوت عملی منفيست و عشقي اهدا نمي كند. بنابراین اگر نمي توانيد خوبي را در کسي يا چيزي دوست داشته باشيد صرفا به آن پشت کنید.

عده اي دیگر از مربیان عاطفی ممکن است از طریق برانگیختن احساسات شما که به حس انتقام، عصبانیت یا انزجار دست پیدا کنيد، شما را امتحان کنند. با جستجوي چیزهایی که در زندگي دوست داريد، از این موارد روگردان شوید.

عده ای از این مربیان خصوصي عاطفی ممکن است ضربه اي به شما بزنند که دچار عذاب وجدان شويد و احساس بي لياقتی یا ترس كنيد. در دام هیچ کدام اینها گرفتار نشوید چرا که منفي گرايی به هر نحوي عشق نیست.

خواندن
قوانین جذب در رابطه

بنابراین در اصول قدرت این خیلی مهم است که شما افراد زندگیتان را به صورت مربی خصوصی عاطفی تان در نظر بگیرید، این کار به شما در هر ارتباط دشواري كمك میکند تا هم آرامشتان را حفظ کنيد، هم قویتر برخورد کنيد و هم مدام ناله و جزع و فزع نکنيد.

طبق درس هاي نيمه ي تاريك وجود که در پیج اینستاگرام سینرژی قرار داده ایم، وجود هیچ کسي در زندگی شما اتفاقي نیست بلکه هر فردي و رفتارهایش حتي اگه الان به نظر شما تلخ به نظر برسد برای این است که آن اتفاق و فرد برای شما موهبتی در پیش دارد و مي خواهد شما را به درجه ي بالاتري در فهم و شعور و از همه مهمتر بخشش و عشق برساند.

اما باید یادتان باشد که در عین حال آن ها پیام دیگری هم براي شما دارند و آن هم این است که حضورشان در زندگی شما باید به شما بفهمانند که شما روي فرکانس منفی احساسات قرار گرفته ايد و لازم است که حال و هوايي بهتر داشته باشيد تا این فرکانس را از بین ببريد!

هیچ کس نمي تواند وارد زندگی شما بشود و به گونه اي منفي در شما تاثیر بگذارد مگر اینکه شما از قبل روي همان فرکانس احساسي منفي قرار داشته باشيد.

اگر شما روی فرکانس احساسی عشق باشيد فردي دیگر هر چقدر هم بدقلق یا منفي گرا باشد به هیچ وجه نمي تواند در شما تاثیر بگذارد. هر فردي وظيفه ي خودش را انجام مي دهد، همان طور که شما هم وظيفه ي خودتان را به عنوان مربیان عاطفی در زندگی نسبت به دیگران انجام مي دهيد. هیچ دشمنی ای وجود ندارد! هیچ دشمنی هم وجود ندارد! صرفا عده ای مربي خصوصی عاطفی بزرگ و سختگیر وجود دارند که شما را به تعالی می رسانند!

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]