پشتیبانی جستجو کردن ورود/ثبت نام
کانال تلگرام سینرژی
ارتباط عناصر چهارگانه با ماه تولد (آتش، خاک، هوا، آب)

ارتباط عناصر چهارگانه با ماه تولد (آتش، خاک، هوا، آب)

آیا می دانستید عناصر چهارگانه با ماه تولد شما مرتبط است و می توان بر اساس ماه تولد شما مشخص کرد کدام عنصر با شما ارتباط بیشتری دارد؟ در این پست می خواهیم ارتباط عناصر چهارگانه با ماه تولد را برای شما مشخص کنیم و

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت چهل و دوم: معرفی کوکب صاحب فردار و صاحب دور

آموزش آسترولوژی: معرفی کوکب صاحب فردار و صاحب دور – قسمت چهل و دوم

کوکب صاحب فردار و کوکب صاحب دور دو مفهومی هستند که در تحلیل چارت تولد به آن ها توجه می شود. در قسمت چهل و دوم آموزش آسترولوژی قصد داریم به معرفی این دو مفهوم بپردازیم. پس با ما همراه شوید. کوکب صاحب فردار کوکب

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت چهل و یکم: معرفی طالع تحویل سال، طالع اصل و تحویل مولود و برج انتها

آموزش آسترولوژی: معرفی طالع تحویل سال، طالع اصل و تحویل مولود و برج انتها – قسمت چهل و یکم

در قسمت چهل و یکم آموزش رایگان آسترولوژی چند اصطلاح مهم معرفی می شوند. این اصطلاحات عبارت اند از: طالع تحویل سال، طالع اصل مولود و تحویل مولود و برج انتها. برای آشنایی با این اصطلاحات به ادامه مطلب مراجعه کنید. طالع تحویل سال طالع

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت چهلم: تاثیر کواکب بر مولود

آموزش آسترولوژی: تاثیر کواکب بر مولود – قسمت چهلم

اصلی ترین دلیل طراحی زایچه طالع (چارت تولد) ، بررسی تاثیر کواکب بر مولود است. در قسمت چهلم آموزش آسترولوژی و در ادامه تفسیر چارت موالید می خواهیم بخشی از تاثیرات کواکب را بر روی طالع فرد بررسی کنیم. اگر دوست دارید با این تاثیرات

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت سی و نهم: تفسیر زایچه موالید (چارت تولد)

آموزش آسترولوژی: تفسیر چارت تولد (زایچه) – قسمت سی و نهم

در سی و نهمین قسمت از آموزش آسترولوژی به مهم ترین بخش این آموزش یعنی تفسیر چارت تولد (زایچه) رسیدیم. در این قسمت می خواهیم مقدمات مربوط به چگونگی تفسیر یک چارت تولد را برای شما شرح دهیم و در قسمت های بعدی با هم

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت سی و هشتم: اتصالات قمر، حالات مختلف و اختیارات آن

آموزش آسترولوژی: اتصالات قمر، حالات مختلف و اختیارات آن – قسمت سی و هشتم

به سی و هشتمین قسمت از آموزش آسترولوژی وبسایت سینرژی با ناهید رسیدیم. در این قسمت قصد داریم در مورد اتصالات قمر و حالات مختلف و همچنین اختیارات قمر صحبت کنیم. اگر دوست دارید بدانید قمر با سایر کواکب چه اتصالی برقرار می کند و

ادامه مطلب