خوزستان آب ندارد

نوشته های مرتبط
2 دیدگاه
فرشاد فرجاد

روزی خوزستان سنگر ایران بود
روزی قلک ایران بود
العان شده استحکامات دشمن و مردمش شدن اسیر در دست دشمنان
خوزستان یعنی ایران ، ایران یعنی خوزستان و سیستان و کردستان و بلوچستان و آذربایجان ،این ها در کنار هم معنی دارند

9396047689

مگر خدا و خود مردم بفکر خودشون و کشورشون باشند و کاری کنند والا ایران و ایرانی درسراشیبی سقوط و نابودی هستند.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.