اگر به دنبال یادگیری فال تاروت باشید، کتاب علامت تاروت بهترین منبع برای شروع خواهد بود. وبسایت سینرژی با ناهید فصل اول و دوم این کتاب را به صورت رایگان برای شما قرار داده است. در صورت استقبال بالای شما، نسخه کامل کتاب را جهت