یکی از مشکلاتی که اکثر ما با آن رو به رو هستیم عدم تمایل به برنامه ریزی برای آینده مان است. این موضوع بسیار مهم است و باید با جزئیات بپردازیم تا ببینیم چرا گاهی اوقات با وجود اینکه به دنبال موفقیت در آینده هستیم