مردم دوران باستان به خاطر دلایلی کاملا ریاضی به عدد 8 علاقه داشتند. در این پست قصد داریم به یکی از مهمترین اعداد در زندگی بشر بپردازیم و فلسفه اهمیت این عدد را توضیح دهیم. پس در ادامه با ما همراه شوید. ریاضیدانان یونان باستان