پادکست سینرژی با ناهید

پادکست سینرژی با ناهید

پادکست سینرژی با ناهید

در پادکست سینرژی با ناهید ما می خواهیم در مورد آگاهی، کمک به هم نوع و ساختن دنیایی زیباتر در کنار هم، با شما صحبت کنیم و به گپ و گفت بنشینیم. امیدواریم شما هم از این هم نشینی لذت ببرید.

در هنگام گوش دادن به پادکست سینرژی با ناهید، برای خود یک لیوان چای بریزید، با آرامش در گوشه ای بنشینید و با ما همراه شوید تا در زیبایی ها قدم بزنیم.

 

موضوعاتی که در این پادکست به آن ها می پردازیم:

  • معرفی کتاب و کتاب خوانی در کنار شما
  • عشق ورزی و کمک به هم نوع
  • آگاهی بخشی
  • هم دلی و همراهی
  • ایمان و باور معنوی
  • و هر موضوع دیگری که برای شما مفید باشد.

این اولین قسمت از پادکست سینرژی با ناهید. هنوز اسم خاصی براش انتخاب نکردیم. اگه آماده این، کنار هم شروع می کنیم. فقط همین ابتدا میخوام بهتون بگم هیچ برداشتی و هیچ گونه نتیجه گیری از هیچ چیزی در طول گوش دادن به این پادکست نداشته باشین.

شاید همین ابتدا فک کنین این گفته ها با خود من در تناقض، ولی مجموعه ای که میخوام برای شما پیش ببرم، به این صورت که برای زمانی هست که من خواستم خودمو بهتر بشناسم، خواستم تغییر بکنم و وقتی که خواستم تغییر کنم، ذهنمو مثل یه لوح سفید در نظر گرفتم. همه اون چیزایی که میدونستم و نمیدونستم رو دور ریختم.

بیشتر از این توضیح نمیدم، فقط دعوتتون میکنم به شنیدن اولین قسمت از پادکست سینرژی با ناهید به همراه یک لیوان چای گرم. چون این پادکست در اولین ماه فصل پاییز سال 1400 منتشر میشه.