اصالت نامه سنگ ها

برای اطمینان خاطر خریداران سنگ های فروشگاه سینرژی با ناهید، ما بحث اصالت نامه سنگ ها را هم در نظر گرفته ایم که نامه های اصالت هر سنگ در صفحه محصول همان سنگ قرار داده می شود تا شما از خرید خود مطمئن شوید و بدانید که سنگ های خریداری شده کاملا اصل بوده و محصول دارای تاییدیه مراجع مربوطه نیز می باشد. در ادامه نمونه هایی از این نامه ها را مشاهده می کنید.