به مناسبت حلول سال 1400 وبسایت شرکت متافیزیکی سینرژی با ناهید عیدی برای همراهانش در نظر گرفته. عیدی ما به شما مدیتیشن سال جدید و سعادتمندی است. برای دریافت رایگان این مدیتیشن به ادامه مطلب مراجعه کنید. سلام عرض می کنم به همه همراهان بزرگوار